Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Jednu z největších záhad evoluce – jak se u hmyzu vyvinula křídla, pomohl odhalit česko – německý tým vědců při studiu fosilie ze sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p.o. (Beroun)

unikát | ze sbízek muzea |

Na  objevu se výraznou měrou podílel entomolog Pavel Sroka z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Spolu se dvěma kolegy z Přírodovědného muzea v německém Stuttgartu český vědec v posledních letech prozkoumal 309 milionů let starou zkamenělinu hmyzu, kterou v 80. letech minulého století našel amatérský sběratel v lomu na Berounsku a která vždy patřila k významným sbírkovým předmětům muzea. Původně byla fosílie řazena mezi jepice a nazvána Bojophlebia prokopi.

Nově vědci zjistili, že má po stranách těla destičkové kluzáky, budoucí zárodky křídel. Podle jejich výzkumů šlo pravděpodobně o suchozemského živočicha, který pravděpodobně tvoří dosud chybějící vývojový článek mezi bezkřídlými rybenkami a křídlatým hmyzem. Podařilo se  zřejmě potvrdit teorii, že primitivní hmyz nejprve plachtil vzduchem za pomoci jednoduchých destičkových křidélek, ze kterých se postupně vyvinula skutečná křídla schopná aktivního letu.

Staniczek A.H., Sroka P., Bechly G. (2014) Neither silverfishnor fowl: the enigmatic Carboniferous Carbotriplurakukalovae Kluge, 1996 (Insecta: Carbotriplurida) is the putative fossilsister group of winged insects (Insecta: Pterygota). Systematic Entomology.

Zkoumaná fosilie, nově popsaná jako  Carbotriplura Kukalovae, patří k nejstarším a nejlépe zachovaným exemplářům na světě a je nejcennějším kusem paleontologických sbírek Muzea Českého krasu, p.o. v Berouně. Tento více než deset centimetrů velký hmyz podobný malé rybence, jakou dnes známe z koupelen, žil na území dnešních Čech v prvohorách v období karbonu, dávno před dinosaury. Na rozdíl od rybenky však podle nového zjištění vědců šplhal po stromech, ze kterých dokázal skákat a plachtit vzduchem.

Fosilie bude vystavena v Muzeu Českého krasu, p.o. v Berouně na podzim roku 2015 jako centrální exponát připravované výstavy zkamenělin.

Blíže viz http://www.bc.cas.cz/cz/novinky/entomologove-odkryli-jednu-z-nejvetsich-zahad-evoluce/95

Fotografie v plném rozlišení zde


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2014/jednu-z-nejvetsich-zahad-evoluce-%e2%80%93-jak-se-u-hmyzu-vyvinula-kridla-pomohl-odhalit-cesko-%e2%80%93-nemecky-tym-vedcu-pri-studiu-fosilie-ze-sbirkoveho-fondu-muzea-ceskeho-krasu-p-o-beroun/

Citace:

muzeum: Jednu z největších záhad evoluce – jak se u hmyzu vyvinula křídla, pomohl odhalit česko – německý tým vědců při studiu fosilie ze sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p.o. (Beroun). Muzeum Českého krasu [online]. 3.6.2014 [cit. 19.9.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2014/jednu-z-nejvetsich-zahad-evoluce-%e2%80%93-jak-se-u-hmyzu-vyvinula-kridla-pomohl-odhalit-cesko-%e2%80%93-nemecky-tym-vedcu-pri-studiu-fosilie-ze-sbirkoveho-fondu-muzea-ceskeho-krasu-p-o-beroun/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.