Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Naši motýli

PŘEDNÁŠKA | 17. 6. v 17:00 | Husovo nám. 87, Beroun

Přednáška Mgr. Petra Heřmana doplní stejnojemennou výstavu mnoha informacemi o vystavených exemplářích našich denních i nočních motýlů. Stručně seznámí návštěvníky s faunou motýlů Českého krasu a upozorní také na opatření v současné době prováděná na tomto území v zájmu ochrany motýlů a jejich stanovišť.  Probíhat bude formou projekce nejzajímavějších exponátů a poté společnou prohlídkou jednotlivě vystavených motýlů.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2014/nasi-motyli-2/

Citace:

muzeum: Naši motýli. Muzeum Českého krasu [online]. 16.6.2014 [cit. 22.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2014/nasi-motyli-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.