Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Berounští fotorici 2015 – Jak se lidé baví

výstava | 3. 7. - 23. 8. 2015 | Domov seniorů TGM v Berouně, Pod Studánkou 1884, Beroun

Výstava 13 fotografů zahrnuje více než 50 fotografií. O tom, že život není jen práce a povinnosti Vás přesvědčí téma výstavy: Jak se lidé baví. Zábava, pohoda a lidské radosti jsou zastoupeny ve všech fotografiích. Kurátorem výstavy je známý český fotograf František Dostál. Výstavu pořádá Domov seniorů TGM v Berouně a volné sdružení fotografů Berounští fotorici ve spolupráci s Muzeem Českého krasu, p.o. Patronaci nad touto výstavou přijal pan Mgr. Ivan Kůs. Výstava je součastí cyklu, která je vedený pod záštitou poslance Parlamentu ČR Richarda Dolejše.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2015/berounsti-fotorici-2015-jak-se-lide-bavi/

Citace:

Lada Nestoridou: Berounští fotorici 2015 – Jak se lidé baví. Muzeum Českého krasu [online]. 29.6.2015 [cit. 18.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2015/berounsti-fotorici-2015-jak-se-lide-bavi/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.