Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Bubnování v Geoparku Barrandien 2015

pro dospělé a děti s doprovodem | 7.,14. 7. a 5. 8. vždy od 17:00 do 19:00 | Muzeum Českého krasu - Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, Beroun (vstup ze Slapské ul.)

Výuka hry na kubánské a brazilské perkuse (bubny, zvonce, chrastítka, bedýnky) v Geoparku Barrandien. Základy techniky hry a jednoduché rytmy. Na závěr Jan Bísek se skupinou předvede na známých skladbách využití těchto nástrojů v populární hudbě a jazzu. Vyzkoušet si hru na tyto nástroje může opravdu každý návštěvník.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2015/bubnovani-v-geoparku-barrandien-2015/

Citace:

Lada Nestoridou: Bubnování v Geoparku Barrandien 2015. Muzeum Českého krasu [online]. 29.6.2015 [cit. 27.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2015/bubnovani-v-geoparku-barrandien-2015/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.