Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Den s paleontologem

pro dospělé a děti s doprovodem | 15., 29. 7. a 5. 8. 2015, vždy od 9:00 do 12:00 a od 12:45 do 15:00 | Muzeum Českého krasu - Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, Beroun (vstup ze Slapské ul.)

Starším dětem a dospělým bude představena práce muzejního paleontologa, budou seznámeni s nejstarší historií našeho území a zároveň si budou moci v kameništi najít svého trilobita a určit si ho. Pro menší děti bude připraven doprovodný program v podobě různých vystřihovánek a her s motivem trilobitů. Součástí programu je oblíbená paleontologická poradna, ve které muzejní paleontolog pomůže návštěvníkům s určením jejich nálezů.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2015/den-s-paleontologem/

Citace:

Lada Nestoridou: Den s paleontologem. Muzeum Českého krasu [online]. 29.6.2015 [cit. 2.6.2023 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2015/den-s-paleontologem/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.