Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Němečtí mrtví aneb nenávist až za hrob

přednáška | 10. 6. v 18:30 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

8. 5. 1945 bylo během pochodu do sběrného tábora v Berouně u obce Vráž zavražděno 18 loděnických a vrážských Němců a 1 Čech. O okolnostech masakru a o zbudování pamětního místa bude hovořit JUDr. Petr Zemánek.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2015/nemecti-mrtvi-aneb-nenavist-az-za-hrob/

Citace:

Lada Nestoridou: Němečtí mrtví aneb nenávist až za hrob. Muzeum Českého krasu [online]. 8.6.2015 [cit. 29.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2015/nemecti-mrtvi-aneb-nenavist-az-za-hrob/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.