Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Den s paleontologem

Pro děti s doprovodem | 19.7.2016, 10.8.2016 a 24.8.2016 vždy od 9.00 do 12.00 hod. a od 12.45 do 15.00 hod. | Muzeum Českého krasu, p.o. - Geopark Barrandien, Husovo náměstí 87, Beroun - vstup ze Slapské uličky

Letní prázdniny nabízejí jedinečnou možnost výletů za poznáním a my se Vám pokusíme nabídnout cestu do dávného pravěku a poznat lépe geologické fenomény našeho okolí, které je svým vývojem velmi významné v celosvětovém měřítku. Tak jako každý rok Vám i letos nabízíme možnost poznat práci muzejního paleontologa a seznámit se s geologickým významem Berouna a okolí.

Pokud máte doma nějakou zkamenělinu, zajímavou horninu nebo minerál, přineste si ji s sebou a náš paleontolog se Vám pokusí přiblížit vznik, stáří a odborný název. Rovněž Vám doporučí zajímavá místa na výlety v okolí Berouna či Prahy, kde si můžete doplnit svojí sbírku přírodnin.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2016/den-s-paleontologem-2/

Citace:

Lada Nestoridou: Den s paleontologem. Muzeum Českého krasu [online]. 20.6.2016 [cit. 20.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2016/den-s-paleontologem-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.