Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Hrátky za muzejními vrátky

Akce pro děti | 7.7.2016, 14.7.2016 a 11.8.2016, 18.8.2016 | Muzeum Českého krasu, p.o. - Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, Beroun - vstup ze Slapské uličky

Rok s rokem se sešel a zase jsou tady prázdniny a s nimi i Hrátky za muzejními vrátky. Ty se letos ponesou v duchu korálkového, provázkového a papírového tvoření. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet i dobové hry a jedno z řemesel z doprovodného programu Tovaryšem v Berouně.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2016/hratky-za-muzejnimi-vratky-3/

Citace:

Lada Nestoridou: Hrátky za muzejními vrátky. Muzeum Českého krasu [online]. 20.6.2016 [cit. 30.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2016/hratky-za-muzejnimi-vratky-3/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.