Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Zahajte prázdniny v Muzeu Českého krasu

Aktuality | 1.7. - 8.7.2016 | Muzeum Českého krasu, p.o., Husovo nám. 87, Beroun

Navštivte s dětmi Muzeum Českého krasu od 1.7.2016 do 8.7.2016 za symbolické vstupné 1,- Kč.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2016/zahajte-prazdniny-v-muzeu-ceskeho-krasu/

Citace:

Lada Nestoridou: Zahajte prázdniny v Muzeu Českého krasu. Muzeum Českého krasu [online]. 14.6.2016 [cit. 26.6.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2016/zahajte-prazdniny-v-muzeu-ceskeho-krasu/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.