Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

5. MUZEJNÍ NOC V ŽEBRÁKU

akce: Žebrák | 16. 6. 2017, 17 – 22 hodin | Muzeum Žebrák, Náměstí 89, Žebrák

16. 6. 2017, 17 – 22 hodin

noc se ponese ve znamení výstav Barvířské rostliny a Galerie Jaroslava Hněvkovského. V obou prostorách bude na návštěvníky čekat komentovaná prohlídka, která je seznámí s taji přírodních barviv i umem žebráckého rodáka, malíře Hněvkovského.

Jako každý rok Muzejní noc vyvrcholí na Hvězdárně Žebrák, kde bude pro návštěvníky připraven speciální program.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2017/5-muzejni-noc-v-zebraku/

Citace:

Petra Zeidlerová: 5. MUZEJNÍ NOC V ŽEBRÁKU. Muzeum Českého krasu [online]. 8.6.2017 [cit. 26.2.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2017/5-muzejni-noc-v-zebraku/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.