Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Berounka divoká i romantická

výstava v domově seniorů tgm | 21. 6. - 25. 9. 2017, vernisáž se uskuteční 21. 6. ve 14,30 hod. | Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, 266 01 Beroun

V Domově seniorů TGM probíhá od 21. 6. do 25. 9. 2017 výstava Berounka divoká, romantická. Vznikla spoluprací Muzea Českého krasu v Berouně, Domova seniorů TGM a členů fotografických spolků Berounští fotorici a Fotoklub Beroun. Své snímky poskytli fotografové Jiří Semrád, Zdeněk Zůna, Ondřej Šimon, Jiří Zýma, Roman Vápeník, Svatopluk Malík a Jiří Pavlis, část fotografií dodalo Muzeum Českého krasu ze svých sbírek a od svých pracovníků Ivany Macháčkové a Jiřího Zápotockého.

Fotografie jsou rozděleny do několika celků dokumentujících povodně roku 1940, 1981, 2002 a 2013. Připomínají dramata povodní, které napáchaly škody ve městě i okolí. Součástí je i několik samostatně stojících fotografií ukazujících řeku z té příjemnější stránky.

Výstava je doplněna o starší soubory Po stopách povodní Městského úřadu Beroun, vracejících se k povodni roku 2002, a Co voda vzala a dala Muzea Českého krasu v Berouně, představující vodou poškozené sbírkové předměty a následnou obnovu jejich dřívější krásy.

Výstava je součástí cyklu, který se koná pod záštitou Richarda Dolejše, poslance Parlamentu ČR. Patronát nad výstavou přijali starosta města Berouna Mgr. Ivan Kůs a Mgr. Lenka Šmídová, místostarostka Berouna v roce 2002.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2017/berounka-divoka-i-romanticka-2/

Citace:

Petra Zeidlerová: Berounka divoká i romantická. Muzeum Českého krasu [online]. 19.6.2017 [cit. 6.7.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2017/berounka-divoka-i-romanticka-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.