Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu

projekt | Realizace projektu: 2.3.2016 – 30.6.2020 | Místo realizace: S. K. Neumanna 1141, Beroun

Muzeum Českého krasu, p. o. realizuje projekt s názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu“. Hlavním cílem předkládaného projektu je zefektivnění ochrany sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p. o. prostřednictvím rekonstrukce stávajícího objektu a vybudováním nového centrálního depozitáře MČK. Nový depozitář bude v max. možné míře splňovat požadavky pro uložení a správu sbírkových předmětů Muzea. Cílem projektu je dosáhnout a naplnit zákonem definovaných norem pro péči o sbírky. Cílem projektu je tedy výrazně zlepšit ochranu sbírkových předmětů, fondů a dokumentů v oblasti preventivní konzervace – tzn. zlepšit ochranu před poškozením a účinky nevhodných mikroklimatických podmínek, před chemickými látkami, světlem, prachem, výkyvem teplot, před působením škodlivých organismů , atd.

Realizací projektu dojde ke kompletní rekonstrukci objektu s prioritním cílem vhodného uložení sbírkového fondu a zvýšení ochrany sbírkového fondu Muzea Českého krasu. Navržený systém ochrany a uložení sbírkového fondu je v souladu s platnou legislativou a ve vztahu k danému sbírkovému fondu nastavuje maximální ochranu sbírek MČK.

Realizací projektu dojde k uložení všech 29 podsbírek, které jsou pod správou MČK, do nově vybudovaných prostor centrálního depozitáře, které budou splňovat doporučené standardy uložení sbírkového fondu daného druhu a množství.

Místo realizace je budova čp. 1141 v ul. S. K. Neumanna 1141, Beroun, kde bude umístěn centrální depozitář MČK, v němž bude umístěno 29 podsbírek.

Doba realizace projektu: 2.3.2016 – 30.6.2020

Celková předpokládaná alokace činí 53 084 419,14,- Kč


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2017/centralni-depozitar-zajisteni-efektivni-ochrany-spravy-a-zpristupneni-sbirkoveho-fondu-muzea-ceskeho-krasu/

Citace:

Petra Zeidlerová: Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu. Muzeum Českého krasu [online]. 22.6.2017 [cit. 29.5.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2017/centralni-depozitar-zajisteni-efektivni-ochrany-spravy-a-zpristupneni-sbirkoveho-fondu-muzea-ceskeho-krasu/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.