Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Muzejní noc v Muzeu Žebrák na téma 1. světová válka

akce | 22. 6 2018, 17 - 21 hod. | Městské muzeum v Žebráku, Náměstí 89, Žebrák

Téma muzejní noci je vázáno na expozice a výstavu a ponese se v duchu 100. výročí od vzniku republiky. Doprovodný program bude probíhat u příležitosti výstavy „Na frontě i v zázemí“ ve spolupráci s ARMY Muzeem ve Zdicích – Četnická stanice Hořovice. V průběhu večera bude oživenou formou názorných ukázek a povídání přiblížena výstroj a výzbroj vojáků bojujících v 1. světové válce. Hudební vystoupení zajistí poberounská kapela Třehusk, která zahraje lidové či zlidovělé písničky z vojenského prostředí. Inspirací pro zařazení těchto písniček do repertoáru kapely byly dva staré deníky zaplněné autentickými, emotivními popisy života v kasárnách c. a k. rakousko-uherské armády, resp. v zákopech Velké války, přesunů na bojiště i z něj, vzpomínkami na domov a blízké – texty písní, z nichž mnohé už dávno upadly v zapomnění.

Hudba bude prostoupena čtením výběru příhod z deníkových zápisků v podání Josefa Kozáka. V průběhu muzejní noci a po setmění je možné navštívit Hvězdárnu Žebrák a strávit příjemný čas pozorováním noční oblohy dalekohledem z kopule či povídáním o zajímavých nebeských úkazech.

Program:

17:00  zahájení na náměstí v Žebráku před budovou muzea

17:10 – 17:20  čtení válečných deníků Josefa Kozáka s vystoupením kapely Třehusk (náměstí)

17:20 – 17:45  vystoupení poberounské kapely Třehusk (náměstí)

17:50  povídání o 1. světové válce – ARMY Muzeum (náměstí)

18:00  prohlídka expozice Městského muzea v Žebráku a komentovaná procházka výstavou „Na frontě a v zázemí“ s uniformovanými členy ARMY Muzea ze Zdic – Četnická stanice Hořovice

18:30 – 18:45  čtení válečných deníků Josefa Kozáka s vystoupením kapely Třehusk (náměstí)

18:50 – 19:15  vystoupení poberounské kapely Třehusk (náměstí)

19:20  povídání o 1. světové válce - ARMY Muzeum (náměstí)

19:30 – 20:10  čtení válečných deníků Josefa Kozáka s vystoupením kapely Třehusk (náměstí)

20:15 – 21:00  prohlídka expozice Městského muzea v Žebráku a komentovaná procházka výstavou „Na frontě a v zázemí“ s uniformovanými členy ARMY Muzea ze Zdic – Četnická stanice Hořovice

18:00 – 22:00  prohlídka Hvězdárny Žebrák, pozorování oblohy dalekohledem, povídání o meteoritu


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2018/11933/

Citace:

Petra Zeidlerová: Muzejní noc v Muzeu Žebrák na téma 1. světová válka. Muzeum Českého krasu [online]. 13.6.2018 [cit. 28.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2018/11933/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.