Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Přednáška: Hospodářské dvory na Hořovicku

Přednáška | 12. 6. 2018 od 17 hod. | Muzeum Hořovicka, Starý zámek Hořovice, Vrbnovská 27

Přednáška přiblíží podobu hospodářských dvorů z několika bývalých velkostatků rozkládajících se na území Berounska a Hořovicka. Dvory postavené nebo upravené zejména v průběhu 18. – 19. století mají často pozoruhodné stavebně-architektonické i funkční řešení. Dvory budou charakterizovány jednak jako celky a dále bude věnována pozornost jednotlivým hospodářským budovám – sýpkám, stodolám, chlévům nebo ovčínům.

Akce se uskuteční ve spolupráci s Městskou knihovnou Ivana Slavíka Hořovice.

Přednášející: Ing. Jan Žižka, ředitel Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště středních Čech v Praze.Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2018/prednaska-hospodarske-dvory-na-horovicku/

Citace:

Petra Zeidlerová: Přednáška: Hospodářské dvory na Hořovicku. Muzeum Českého krasu [online]. 11.6.2018 [cit. 4.12.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2018/prednaska-hospodarske-dvory-na-horovicku/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.