Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Výstava „Neolit – Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Berounkou“

výstava | vernisáž 21. 6. 2018 od 17 hod., výstava do 30. 9. 2018 | Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Na vernisáž výstavy 21. 6. 2018 od 17 hod. byla pozvána i skupina neolitických obyvatel – uvidíme, zda se objeví…..

Putovní výstava “Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Berounkou” představí nejzajímavější nálezy z mladší doby kamenné ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, Muzea T. G. M Rakovník, Národního muzea, Oblastního muzea v Lounech, Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a seznámí návštěvníky s nejnovějšími objevy a poznatky z celé střední Evropy o těchto nejstarších zemědělcích.

Exponáty budou doplněny trojrozměrnými modely neolitického osídlení, replikami nástrojů, krátkými filmy, zvukovými efekty, dioramaty aj. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet řemesla prvních zemědělců od štípání nástrojů, po řezání, broušení, ale i spřádání a tkaní v připravované dílně. Expozice bude rovněž doplněna kvízy a pro školy pracovními listy. Díky tomu tak výstava atraktivním způsobem návštěvníkům ukáže, jaký život vedl člověk před více jak 7000 lety.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2018/vystava-%e2%80%9eneolit-neuveritelny-svet-prvnich-zemedelcu-mezi-ohri-a-berounkou/

Citace:

Petra Zeidlerová: Výstava „Neolit – Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Berounkou“. Muzeum Českého krasu [online]. 11.6.2018 [cit. 30.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2018/vystava-%e2%80%9eneolit-neuveritelny-svet-prvnich-zemedelcu-mezi-ohri-a-berounkou/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.