Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Výstavy: „Klobouky našich prababiček“ a „Fotorici 2018 – Hudba“

výstavy v domově seniorů TGM | vernisáž 12. 6. 2018 od 14:30 hod., výstava do 30. 9. 2018 | Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, Beroun

Výstava zapůjčená z Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. přináší pohled na dámské pokrývky hlavy, které se nosily v období od 60. let 19. století do 1. desetiletí 20. století. Zároveň představíme výběr fotografií spolku Berounských fotoriků pro rok 2018.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2018/vystavy-%e2%80%9eklobouky-nasich-prababicek%e2%80%9c-a-%e2%80%9efotorici-2018-hudba%e2%80%9c/

Citace:

Petra Zeidlerová: Výstavy: „Klobouky našich prababiček“ a „Fotorici 2018 – Hudba“. Muzeum Českého krasu [online]. 9.6.2018 [cit. 2.12.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2018/vystavy-%e2%80%9eklobouky-nasich-prababicek%e2%80%9c-a-%e2%80%9efotorici-2018-hudba%e2%80%9c/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.