Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Festival Stranou – evropští básníci naživo

Básnické čtení | 5. 6. 2019 |

Také letos proběhne v Muzeu Českého krasu část dalšího ročníku festivalu Stranou – evropští básníci naživo.

Přečtu ti báseň, poslouchej – čeští, němečtí, slovenští a slovinští básníci představují svou tvorbu. Alja Adam / Axel Dietsch / Miloš Doležal / Irena Dousková / Markéta Hejná / Rudolf Jurolek / Nina Kremžar / Jiří Macháček / Michal Maršálek / Lana Petrovič / Marie Steinerová / Maja Vidmar. Hudební doprovod: Jiří Macháček, Lana Petrovič.

Akce se v případě dobrého počasí uskuteční pod širým nebem v Geoparku Barrandien. Vstupné 1 Kč.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2019/13724/

Citace:

Vlastimil Kerl: Festival Stranou – evropští básníci naživo. Muzeum Českého krasu [online]. 3.6.2019 [cit. 25.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2019/13724/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.