Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Programy pro školy – přehled

Aktuální krátko- i dlouhodobá nabídka pro školy | rok 2019 |

Aktuální nabídka programů pro MŠ a ZŠ

OBECNÁ

STÁLÁ

Krok za krokem Berounem – procházka centrem města spojená s vyprávěním o jeho založení, pověstech a cenných budovách.

Poklad v muzeu – děti pomocí pracovního listu získávají informace z expozic a tím také šifry pro odemčení truhly s pokladem. Programem provází dávná obyvatelka Jenštejnského domu v kostýmu.

Horní brána – historie městského opevnění a založení Berouna, hodinový stroj, ukázky městských listin a privilegií, vyhlídka na centrum Berouna.

programy k výročím a svátkům – aktuální nabídku sledujte na muzeum-beroun.cz

prázdninový program – Den s geologem, Den paleontologem, Hrátky za muzejními vrátky – podrobný rozpis na muzeum-beroun.cz

JEN V ROCE 2019

Kouzlo vánočního stromku – doprovodný program k výstavě (od 29. listopadu 2019)

výročí roku 1989 – bude upřesněno (listopad 2019)

GEOLOGICKÁ

STÁLÁ

Pravěký detektiv - program probíhá v unikátní venkovní expozici Geopark Barrandien. Účastníci pomocí jednoduchých návodných otázek a hádanek ze strany geologa zjistí, co vše můžeme vypátrat z kamenů a sami tak objeví pestrou geologickou minulost Země. Na závěr si zkusí najít v kameništi vlastní zkamenělinu, kterou si mohou odnést domů.

Exkurze – exkurze do geologicky zajímavých lokalit (Koněprusy, Sv. Jan pod Skalou, Rejkovice, Skryje) spojené se sběrem fosilií.

JEN V ROCE 2019

Acháty a křemeny – krása skrytá v kamenech – doprovodný program k výstavě, výroba náramků z různých druhů polodrahokamů (do 29. září 2019)

Do světa pradávných sopek – děti se seznámí s pohybem kontinentů a s tím souvisejícím vznikem sopek, osahají si ukázky vulkanických hornin, dozví se, jaké mají sopečné materiály využití a poznají Berounsko jako kraj s dramatickou geologickou minulostí. Součástí projektu je i jednoduchý chemický pokus simulující sopečnou erupci, videoprojekce se záběry vulkánů a výtvarná aktivita. Školáci si v rámci programu také namalují vlastní sopku a ozdobí ji skutečným sopečným materiálem (drtí z láv či jiných sopečných produktů).

Vycházka s geologem k pozůstatkům místních sopek – muzejní geolog vezme žáky k pozůstatkům sopečné činnosti v okolí Berouna a přímo v terénu žákům ukáže místa sopečné činnosti. Cílem bude geologicky zajímavá lokalita v údolí Berounky u Lištice, domluvit však lze i alternativní cíl v okolí objednávající školy, pokud je k dispozici.

Země a příroda vypráví, pomáhá, ale i překvapuje – projekt v rámci MAP na cca 4 vyučovací hodiny je rozdělen na část Země a kameny (Země pomáhá i překvapuje – kameny a geologie v praxi, Kameny vypráví pradávný příběh vývoje naší krajiny a přírody) a Živá příroda a její ochrana. Od září 2019.

Konkrétní podoba programu bude vždy uzpůsobena věku účastníků a časovým možnostem škol. Programy jsou pouze na objednání na tel. 311 624 101 nebo produkce@muzeum-beroun.cz. Cena 10 – cca 50 Kč (podle časové a materiálové náročnosti programu). Možnost naplánovat program na míru podle zájmu školy.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2019/13793/

Citace:

Vlastimil Kerl: Programy pro školy – přehled. Muzeum Českého krasu [online]. 10.6.2019 [cit. 12.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2019/13793/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.