Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Do světa pradávných sopek

Vzdělávací program | 2020 |

Muzeum Českého krasu pomáhá učitelům s rozvojem přírodovědného vzdělávání. Do své nabídky od června 2019 zařazuje edukační program s názvem Do světa pradávných sopek.

Děti se při něm seznámí s pohybem kontinentů a s tím souvisejícím vznikem sopek, osahají si ukázky vulkanických hornin, dozví se, jaké mají sopečné materiály využití a poznají Berounsko jako kraj s dramatickou geologickou minulostí. Součástí projektu je i jednoduchý chemický pokus simulující sopečnou erupci, videoprojekce se záběry vulkánů a výtvarná aktivita. Školáci si v rámci programu také namalují vlastní sopku a ozdobí ji skutečným sopečným materiálem (drtí z láv či jiných sopečných produktů).

Druhou nabídkou v rámci projektu je také Vycházka s geologem k pozůstatkům místních sopek. Muzejní geolog vezme žáky k pozůstatkům sopečné činnosti v okolí Berouna a přímo v terénu žákům ukáže místa sopečné činnosti. Cílem bude geologicky zajímavá lokalita v údolí Berounky u Lištice, domluvit však lze i alternativní cíl v okolí objednávající školy, pokud je k dispozici.

Vzdělávací program vhodný především pro 1. a 2. st. ZŠ a pro SŠ je navázán na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a jeho podoba bude vždy individuálně přizpůsobena věku účastníků a požadavkům škol.

Cena 30 Kč/žák – program v budově MČK

Cena 10 Kč/žák – vycházka

Vzdělávací program Do světa pradávných sopek je financován z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci dotačního programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze Sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES)

Program, který bude probíhat do 31. 12. 2019 v prostorách Muzea Českého krasu v Berouně, Husovo nám. 87. nebo v terénu, je třeba objednat na tel. telefon: 311 624 101 nebo na emailu pokladna@muzeum-beroun.cz. Doba trvání je cca 90 – 120 min. (program v muzeu), případně 30 – 60 min. (vycházka) dle domluvy.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2019/do-sveta-pradavnych-sopek/

Citace:

Vlastimil Kerl: Do světa pradávných sopek. Muzeum Českého krasu [online]. 5.6.2019 [cit. 4.12.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2019/do-sveta-pradavnych-sopek/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.