Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Hravý středověk

| 22. června 2019, 14 - 16 h |

Pojďte s námi cestovat časem. Ve spolupráci se Střediskem volného času Domeček Hořovice je pro děti připraveno odpoledne plné her a soutěží. Prostřednictvím úkolů a stanovišť poznají život řemeslníků a šlechty ve středověku.

Vstupné 10 Kč děti i dospělí.

Akce se koná v sobotu 22. června od 14 do 16 hodin v areálu Starý zámek, Vrbnovská 27, Hořovice.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2019/hravy-stredovek/

Citace:

Vlastimil Kerl: Hravý středověk. Muzeum Českého krasu [online]. 13.6.2019 [cit. 30.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2019/hravy-stredovek/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.