Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Program na červenec

Přehled akcí | červenec 2019 |

Je vám horko? Nudíte se o prázdinách Vy či Vaše děti doma? Přijďte do Muzea Českého krasu – je tu chládek a program, který vás spolehlivě zabaví!

Tvořivé Hrátky za muzejními vrátky, exkluzivní celodenní program S geologem v muzeu, jeskyni a nalezišti zkamenělin, Hravé odpoledne s Igráčky v Žebráku, série geologických vycházek po okolí Berouna s podtitulem Po stopách pradávných sopek a nový vzdělávací program pro veřejnost Do nitra pradávných sopek – to a mnoho jiného nabízí naše muzeum (nejen) v červenci.

Těšíme se na Vaši návštěvu.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2019/program-na-cervenec/

Citace:

Vlastimil Kerl: Program na červenec. Muzeum Českého krasu [online]. 28.6.2019 [cit. 25.2.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2019/program-na-cervenec/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.