Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Rozbzuč Déčko v Muzeu Českého krasu!

Soutěž s ČT:D | léto 2019 |

Všimli jste si, že na obrazovkách televizní stanice Déčko chřadnou barvy? Už víme, proč se to děje! O barvy totiž pečují hmyzáci – a těch je málo. Déčko – a ani náš svět! – se bez hmyzáků prostě neobejdou.

Místem, kde můžete Déčku pomoci (a dozvědět se něco o hmyzu), bude od začátku prázdnin i naše


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2019/rozbzuc-decko-v-muzeu-ceskeho-krasu/

Citace:

Vlastimil Kerl: Rozbzuč Déčko v Muzeu Českého krasu!. Muzeum Českého krasu [online]. 26.6.2019 [cit. 31.5.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2019/rozbzuc-decko-v-muzeu-ceskeho-krasu/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.