Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Vycházky „Do světa pradávných sopek“

Vzdělávací program a vycházky | 29. 9. vycházka Beroun |

Nově jsme pro vás připravili  cyklus vycházek pro širokou veřejnost ke zdejším pozůstatkům pradávných sopek a vzdělávací program s tvořivou dílnou pro děti s doprovodem.

VYCHÁZKY S GEOLOGEM ZA POZŮSTATKY SOPEK

Muzejní geolog představí zajímavosti z geologického vývoje a místní pozůstatky sopečné činnosti.

14. 7. 2019 · Z Vráže do Svatého Jana pod Skalou (2,5 km)

Cestou půjdeme kolem skalek svatojanského vulkanického centra, na trase bude rovněž možnost sběru zkamenělin ze suti. Sraz v 14:30 na zastávce autobusu Vráž, rozc. k žel.st. (vyčkáme příjezdu autobusu z Králova Dvora – příjezd v 14:29).

4. 8. · 25. 8. a 29. 9. 2019 · Z Berouna údolím Berounky k sopečným skalám (1,5 km)

Půjdeme cestou podél Berounky ke skalám z podmořských sopek. Dotkneme se vychladlých láv i mořského dna plného zkamenělin. Sraz v 15:1 5 na parkovišti u začátku cyklostezky vedoucí od Berouna směrem na Srbsko (ulice Na Ovčíně).

1 . 9. 2019 · Z Králova Dvora po mořském dně k počapelským sopkám (1 ,5 km)

Půjdeme po zkamenělém mořském dně k pozůstatkům sopečné činnosti „Na Skalku“ do Počapel. Sraz v 15:00 u Zahořanského stratypu za tělocvičnou základní školy v Králově Dvoře (škola u ulice Jungmannova).

Vycházky vedou nenáročným terénem a jsou obsahově vhodné i pro děti. Doba trvání vždy cca 2 hodiny.

Vstupné: plné 10, – Kč · snížené 5, – Kč · rodinné 20, – Kč.

Účastí souhlasíte s pořízením a zveřejněním fotografií i videozáznamů z akce v rámci propagace muzea. Účastníci jsou povinni se předem seznámit s bezpečnostním poučením, které bude na místě k dispozici a které je k dispozici také na http://mube. cz/bge.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S TVOŘIVOU DÍLNOU

13. 7. · 3. 8. · 31 . 8. 2019 začátek vždy od 14:00
21. 9. 2019 začátek od 14:30

Pomocí videoprojekce se dozvíme, co jsou to sopky, jak vznikají a že na Berounsku jich bylo mnoho. Poznáme rizika a využití sopečné činnosti. Osaháme si sopečné kameny a polodrahokamy, které vytvořily dávné sopky. V dětské tvořivé dílně si namalujeme a drcenou lávou ozdobíme vlastní sopku. Program pro děti od 6 let s doprovodem probíhá v Muzeu Českého krasu v Berouně, Husovo náměstí 87.

Doba trvání cca 90 – 120 minut. Vstupné: plné 60, – Kč · snížené 30, – Kč · rodinné 120, – Kč.

Dospělým zájemcům o tuto tematiku doporučujeme navštívit komentované prohlídky výstavy Acháty a křemeny ve stejných dnech od 10:00. V rámci komentovaných prohlídek bude věnovám výklad i zdejší sopečné činnosti.

DALŠÍ VYCHÁZKA SE USKUTEČNÍ V OKOLÍ OBCE LODĚNICE V SOBOTU 12. ŘÍJNA 2019 OD 14 HOD – VIZ SAMOSTATNÝ ČLÁNEK.

Vzdělávací program a  vycházky se konají s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2019/sopky-2019/

Citace:

Pavel Bokr: Vycházky „Do světa pradávných sopek“. Muzeum Českého krasu [online]. 24.6.2019 [cit. 18.9.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2019/sopky-2019/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.