Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Program na červen

Program | červen 2020 |

Po vynucené odmlce a pomalém rozjezdu bude červnový program Muzea Českého krasu opět plný akcí.

Čeká na vás přednáška o dějinách českého výtvarného umění, dvě nové výstavy (Beroun – pohyblivé hračky a strojky a Hořovice – počátek třicetileté války ve středních Čechách) a oblíbený výtvarný workshop s akad. mal. Lucií Crocro.

Doufáme, že k nám opět najdete cestu.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2020/program-na-cerven/

Citace:

Vlastimil Kerl: Program na červen. Muzeum Českého krasu [online]. 1.6.2020 [cit. 29.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2020/program-na-cerven/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.