Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Programy pro školy 2021

Aktuální přehled programů pro školy | rok 2021 |

Muzeum Českého krasu nabízí různé geologické, historické, vlastivědné či tvořivé vzdělávací programy pro školy či jiné dětské skupiny. Vyberte si z naší pestré nabídky a kontaktujte nás na tel. 311 624 101 nebo emailu pokladna@muzeum-beroun.cz. Všechny programy lze délkou a obsahem individuálně přizpůsobit věku zúčastněných a podle toho se může měnit také cena. Realizace programu zavisí na časových možnostech pracovníků MČK, prosíme o objednávání programů s předstihem, obzvláště v letní sezóně. Nejžádanější programy jsou označeny barevně.

Název programu

Obsah programu

Časová dotace

Věk

Počet dětí ve skupině

Cena

Prohlídky expozic s muzejním geologem (+ pracovní listy) Prohlídky jsou nabízeny formou prostého výkladu nebo interaktivního výkladu s úkoly a hádankami. K vnitřním expozicím je možné využít i pracovní list a společně jej pak s geologem vyhodnotit. dle domluvy bez omezení běžná školní třída nebo dle domluvy od 30Kč dle rozsahu a doby trvání
Geologické / paleontologické exkurze a vycházky na míru Geologické a paleontologické exkurze a vycházky na různé lokality (třeba i dle možností v okolí školy) dle dohody. Dle možností lze případně zařadit i sběr a určování zkamenělin. Součástí exkurze / vycházky je vždy přiblížení geologického vývoje regionu, další náplň se odvíjí od dohodnutého účelu akce a lokality. dle domluvy bez omezení běžná školní třída nebo dle domluvy od 30Kč dle rozsahu a doby trvání
Výuka geologie pro školy na míru (lze i on-line) Přednášky a praktické aktivity v rámci výuky geologie na základních a středních školách (lze i v on-line podobě) – vždy na míru podle ŠVP / RVP / požadavků vyučujícíh a cílové skupiny dle domluvy 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy od 40Kč dle  zaměření, rozsahu a doby trvání
Geologické programy na míru Programy s geovědními aktivitami skládané pro objednané skupiny přímo na míru od úrovně pro MŠ až po SŠ (rýžování, Minecraft, hledání a obtiskávání zkamenělin, vytloukání krystalů, videa a animace, moře a sopky na Berounsku, tvoření, pokusy apod.) dle domluvy bez omezení běžná školní třída nebo dle domluvy dle rozsahu a doby trvání
Do světa pradávných sopek Účastníci se seznámí s pohybem kontinentů a s tím souvisejícím vznikem sopek, osahají si ukázky vulkanických hornin, dozví se, jaké mají sopečné materiály využití a poznají Berounsko jako kraj s dramatickou geologickou minulostí. Součástí projektu je i jednoduchý chemický pokus simulující sopečnou erupci, videoprojekce se záběry vulkánů a výtvarná aktivita. Děti si v rámci programu také namalují vlastní sopku a ozdobí ji skutečným sopečným materiálem (drtí z láv či jiných sopečných produktů). 120 minut bez omezení běžná školní třída nebo dle domluvy 40 Kč/žák min. 500,- Kč
Putování za zlatem Účastníci se dozví základní údaje o zlatě, jeho výskytu a způsobech těžby. Na pracovních listech se seznámí se vztahem primárnách výskytů zlatých žil a rýžovišť zlata. Ve hře Minecraft Education Edition pak uskuteční výpravu, při které mají objevit a vykopat zlatonosnou křemennou žílu. V letním období může následovat ukázka rýžování zlata. 90 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Kameny pomáhají i vyprávějí Účastníci se seznámí s tím, co nám dává neživá příroda a regionální ukázky nerostných surovin. Dále poznají, co zajímavého můžeme vyčíst z kamenů a co jsme z těch místních zjistili o pradávné minulosti našeho kraje. Součástí programu je skupinové tvoření – malování různých výjevů z geologické minulosti regionu a příkladů využití vzniklých hornin. Malby jsou navázány na vývoj původního prostředí v souvislosti s postupnou změnou pozice našeho regionu v rámci pohybu světadílů. 120 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 40 Kč/žák min. 500,- Kč
Jak jsme cestovali Geovědní program zaměřený na objevení pradávných podmínek prostředí z vybraných exponátů (polární prostředí, subtropické až tropické moře, tropické pralesy a pouště a polopouště) a zařazení těchto podmínek do vývoje původní paleopozice našeho regionu na paleogeografických mapách světa. Součástí programu je i malba rekonstrukcí pradávných prostředí odpovídajícím paleogeografické pozici regeionu v jednotlivých obdobích. 120 minut 2. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 40 Kč/žák min. 500,- Kč
Pravěký detektiv Program realizovaný především v prostoru expozice Geopark Barrandien zaměřený na odhalování pradávného vývoje našeho regionu z místních kamenů. Účastníci logickými úvahami objeví kameny z pradávných moří, řek i sopek a naučí se odvozovat i hloubku moří, indikátory prokysličení apod. Součástí programu je dále o projekce videí, animací a obrazů, díky které účastníci lépe pochopí objevy učiněné v expozici Geopark Barrandien. 90 minut 3. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Pradávná moře a sopky na Berounsku Jednodušší typ geologického programu pro menší děti, během kterého účastníci poznají příklady místních kamenů původem jak z vyhaslých sopek (lávy, popel), tak i zkameněním mořského dna i se zkamenělými zbytky původních organismů. Součástí programu je dále o projekce videí, animací a obrazů, díky které si účastníci lépe představí pradávnou krajinu. V navazující tvořivé aktivitě si děti namalují výjev pravěké krajiny – sopky a moře. Sopku si mohou odekorovat drcenou lávou a mořské dno pískem. 90 minut MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Vycházka po stopách pradávných sopek kolem Berounky Vycházka s muzejním geologem údolím Berounky. Účastníci se cestou dozví, jak vznikala zdejší krajina, zjistí, co zajímavého můžeme vyčíst z okolních kopců a skal. Na jejich příkladech se naučí rozlišit, zda vznikly sopečnou činností či postupným usazováním materiálu na dně moře. Také se dozví, proč moře zaniklo a jak se dno moře dostalo na dnešní zemský povrch. Účastníci se během vycházky dotknou jak utuhlých láv, tak i zkamenělého mořského dna. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 600,- Kč
Vycházka po stopách pradávných sopek do Svatého Jana pod Skalou s možností sběru zkamenělin Vycházka s muzejním geologem údolím Berounky. Účastníci se cestou dozví, jak vznikala zdejší krajina – sopečnou činností a postupným usazováním materiálu a dně moře a proč moře zaniklo a jak se dno moře dostalo na dnešní zemský povrch. Účastníci se během vycházky dotknou jak utuhlých láv, tak i zkamenělého mořského dna. Součástí vycházky je i možnost sběru zkamenělin a návštěva krasového pramene ve Svatém Janu pod Skalou. 100 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 600,- Kč
Exkurze se sběrem zkamenělin v okolí Koněprus Exkurze spojené se sběrem zkamenělin na bohatých nalezištích v okolí Koněprus. Součástí exkurze je úvodní část věnovaná geologickému vývoji, pradávnému subtropickému až tropickému moři a jeho obvytelům. Následuje vlastní návštěva paleontologické lokality, sběr a určování zkamenělin. Součástí exkurze může být návštěva Koněpruských jeskyní i procházka po trase naučné stezky Zlatý kůň. od 3 hodin dle dohody 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy od 40Kč dle rozsahu a doby trvání
Fotografická šifrovací hra s geologem v Geoparku Barrandien Program pro expozici Geopark Barrandien, kdy účastníci mají za úkol vyhledávat na exponátech vyfotografované detaily. Současně se seznamují s původem exponátů a přiřazují k nim typické fotografie původního prostředí. Správným nalezením vyfotografovaného detailu a propojením exponátu s původním prostředím vzniku vyluští účastníci programu tajnou šifru. Hra vyžaduje spolupráci účastníků ve skupině. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Den s geologem v muzeu (zkameněliny a výroba obtisků, rýžování, hádanky, úkoly apod.) Kombinace různých aktivit pod vedením geovědního edukátora – prohlídka s hádankami, rýžování, výroba otisků zkamenělin, vytloukání a hledání zkamenělin, omalovánky apod. 120 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 40 Kč/žák min. 500,- Kč
Výprava do geologické minulosti Berounska Přednáška s praktickými aktivitami žáků pro školy zaměřená na geologický vývoj Berounska navázaný na základní principy deskové tektoniky a uvedený do souvislosti s pohybem světadílů. Akci je možné uskutečnit i na škole a je možné jej přizpůsobit i do on-line podoby. 90 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Den s geologem v muzeu i na nalezišti zkamenělin Kombinace geovědního vzdělávacího programu v prostorách expozice Geoparku Barrandien i vnitřních expozic muzea a navazující exkurze na paleontologickou lokalitu u Koněprus s možností spojení s prohlídkou Koněpruských jeskyní. celodenní akce 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 90 Kč/žák min. 1500,- Kč
Fotohledačka v geoparku Samostatná aktivita pro běžné návštěvníky expozice Geopark Barrandien. Úkolem je najít a vyfotografovat detaily exponátů dle vzorové předlohy. Případnou pomoc návštěvníkům je schopen zajistit průvodce geoparku. 30 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 10 Kč/žák min. 100,- Kč
Krok za krokem Berounem Účastníci se seznámí s historií, legendami a architektonickým vývojem města Berouna. Povíme si i o pro a proti v případě lokace Berouna, Program bude přizpůsoben věkové kategorii, případně zaměření, skupiny. 90 minut bez omezení běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Berounské pověsti a legendy Program je určen v první řadě pro menší děti, které se skrze legendy a strašidelné historky pocházející z kronik seznamují s minulostí Berouna. 90 minut MŠ a 1. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Posezení nad mapou města
Program ukáže, jak je možné seznámit se s minulostí města pprostřednictvím názvů jeho ulic. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy
Pravěkem našeho okolí/Pravěk za humny
Přednáška seznámí žáky s ději v našem okolí před příchodem Slovanů. Téma bude vždy přizpůsobeno účastníkům podle toho, odkud pocházejí
dle domluvy 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy
Mimoevropské starověké civilizace Přednáška představí provázanost mezi civilizacemi doby bronzové a zvláště jejich obchodní styky. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Sedm divů světa Přednáška ukáže stavby, které sami lidé starověku považovali za nejúžasnější výtvory lidské mysli. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Antické Řecko Přednáška o antickém Řecku, které je považováno za kolébku evropské civilizace – vzniká zde koncept vědy, formuje se demokracie … Od antického Řacka počíná to, co dnes nazýváme historií, tedy zapisování i dávno minulých dějů a vyvozování z nich plynoucích poučení. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Starověký Egypt – od Nabta Plaja po Byzanc Přednáška o egyptská civilizac, která byla již v mnohém podobná moderní – běžně se používaly matematické rovnice, psaly se “romány” a žáci se dostávali do sporu s učiteli. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Za pokladem Jenštejnského domu Děti pomocí pracovních listů řeší úkoly. Na základě informací nabytých ve stálých expozicích muzea tak získají kód k otevření pokladu. Navíc se osobně setkají s duchem Kateřiny z Jenštejna. Určeno žákům 2. – 4. třídy. 60 minut 1. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Malířova kamenná paleta Tvořivý program s krátkou úvodní přednáškou na téma barvy – jak se v minulosti vyráběly a používaly. Lidé se vždy v průběhu svého vývoje vyjadřovali skrze barevné výtvory – ať již šlo o tetování a pomalovávání těla, barvení oděvů či výzdobu jeskyní a později i dalších obytných a náboženských prostor; pigmenty byly původně získávány z přírodních, zvláště minerálních, zdrojů. Dozvíte se z jakých a sami si nějaké zkusíte vyrobit  použít. 90 minut 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Navlékání náramků z podrahokamů Tvořivý program pro všechny věkové kategorie. Děti si navléknou vlastní náramek z polodrahokamu a přitom se něco dozvědí o původu těchto kamenů. 30 minut bez omezení běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Jak se žilo před rokem 1989 Výkladový program pro SŠ a 2. st. ZŠ. Pomocí prezentace se žáci seznámí s dějinami každodennosti v době mládí svých (pra)rodičů. 60 minut 2. stupeň ZŠ a SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Tématické vycházky po okolí Berouna a Českém krasu Speciálně připravené vycházky buď vážící se k výročím či probíhajícím výstavám, případně na objednávku subjektu. dle domluvy dle náplně vycházky běžná školní třída nebo dle domluvy od 30Kč dle rozsahu a doby trvání

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2021/programy-pro-skoly/

Citace:

Vlastimil Kerl: Programy pro školy 2021. Muzeum Českého krasu [online]. 17.6.2021 [cit. 26.6.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2021/programy-pro-skoly/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.