Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Výstava Cesty české vědy

Výstava Beroun | 12. července - 25. října 2022 |

V Muzeu Českého krasu se můžete seznámit s málo známými, přesto však poutavými dějinami přírodních věd.

Výstava Cesty české vědy přibližuje příběhy vědeckého poznání zasazené do míst, kde se odehrávaly. Prostřednictvím dvanácti stanovišť návštěvníci nahlédnou do minulosti geografie, botaniky, geologie, astronomie či genetiky. Nechybí ani prezentace sběratelské a badatelské práce Joachima Barranda (1799–1883), který je nerozlučně spjat s berounským regionem.

Názvy jednotlivých stanovišt:

Botanici, lovci rostlin, dobrodruzi

Místa, kde se rodilo poznání Země

Zkamenělá historie čili Líbějí taky nakupovat ty ráčky z kamena?

Buquoyův naturfilosofický prales

Botanizování v Krkonoších

Štramberk a vědecké cesty do hlubin

Odkaz Gregora Johanna Mendela v Brně

Staroměstské náměstí jako svědek staré kosmologie a měření času

Ornitologie od pušky k dalekohledu

Aristokratická přírodověda v českých zemích

Věda ve službách moci: Zlín jako baťovský stroj

Pohled na krajinu naší země – proměny mapového díla

Na výstavě chceme ukázat dějiny vědy nejen jako očekávanou sérii dat narození a úmrtí slavných osobností či výčet objevů, ale spíše jako komplexní síť informací, kterou lze propojit s krajinou a jejím poznáváním,“ vysvětluje jedna z autorek projektu Michaela Nohejlová Zemková z Karlovy univerzity.

Témata, jimž se výstava věnuje, jsou vybrána z dvanácti naučných stezek vytvořených pro mobilní zařízení v rámci projektu Živá mapa na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity.

Projekt Živá mapa: topografie dějin přírodních věd v českých zemích si klade za cíl výzkum a mapování pamětních míst, hmotných i nehmotných dokladů souvisejících s dějinami přírodních a exaktních věd v českých zemích od středověku po nejnovější dobu. Vývoj vědy, vzdělanosti a přírodovědného poznání na území dnešní České republiky patří k významnému kulturnímu a civilizačnímu dědictví jak v regionálních, tak mezinárodních souvislostech, a toto dědictví nebylo dosud soustavně zpracováváno tak, jak by si zasluhovalo nebo jak je obvyklé v jiných evropských regionech srovnatelně spjatých s vývojem novověké evropské vědy. Více informací o projektu na www.historyofscience.cz.

Výstava je k vidění od 12. července do 25. října 2022 v Geoparku Barrandien, expozici Muzea Českého krasu (Slapská ul., Beroun).


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2022/vystava-cesty-ceske-vedy/

Citace:

Vlastimil Kerl: Výstava Cesty české vědy. Muzeum Českého krasu [online]. 24.6.2022 [cit. 7.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2022/vystava-cesty-ceske-vedy/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.