Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Na prknech, která znamenají svět

Výtvarná dílna | 15. 7. 2011, od 9 hodin | Pátek - Poznáváme umění, poznáváme svět

Jaký byl páteční program?

  • Poznávali jsme tajemný předmět, tentokrát to byl starý kachel z kamen
  • Zahráli jsme si různé improvizační hry
  • Přestávku jsme vyplnili hraním fotbalu a líného tenisu
  • Vyrazili jsme i na výlet
  • Zopakovali jsme si, co jsme se za týden naučili
  • Vytvořili jsme si památeční fotografie

Zdroj: youtube.com


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2011/na-prknech-ktera-znamenaji-svet/

Citace:

muzeum: Na prknech, která znamenají svět. Muzeum Českého krasu [online]. 15.7.2011 [cit. 6.8.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2011/na-prknech-ktera-znamenaji-svet/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.