Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Světlo a stín ve starém filmu

Výtvarná dílna | 12. 7. 2011, od 9 hodin | Úterý - Poznáváme umění, poznáváme svět

Jaký bude úterní program?

  • Poznáme další tajemný předmět :-)
  • Budeme si povídat o tom, jakými technikami vznikaly filmy v historii
  • Zkusíme si takový film zinscenovat
  • Pantomimou vyjádříme různé nálady
  • Započneme s konstruováním slunečních hodin
  • Budeme pozorovat světlo a necháme se jím inspirovat

Charlie Chaplin jako holič ve filmu Great Dictator

FOTOGRAFIE Z PROGRAMU


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2011/svetlo-a-stin-ve-starem-filmu/

Citace:

muzeum: Světlo a stín ve starém filmu. Muzeum Českého krasu [online]. 11.7.2011 [cit. 15.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2011/svetlo-a-stin-ve-starem-filmu/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.