Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Všechny smysly ve hře

Výtvarná dílna | 14. 7. 2011, od 9 hodin | Čtvrtek - Poznáváme umění, poznáváme svět

Jaký bude čtvrteční program?

  • Tajemný předmět budeme poznávat jinými smysly než zrakem
  • Poslepu budeme hledat různé předměty a hádat z čeho jsou vyrobené
  • Zahrajeme si kimovu hru
  • Budeme hledat předměty s podobnými vlastnostmi
  • Budeme kreslit a malovat neobvyklými metodami
  • Jako obvykle si při přestávce zahrajeme i fotbal, schovávanou nebo líný tenis

Podívejte se, co vše nedokáže náš zrak zachytit


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2011/vsechny-smysly-ve-hre/

Citace:

muzeum: Všechny smysly ve hře. Muzeum Českého krasu [online]. 13.7.2011 [cit. 16.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2011/vsechny-smysly-ve-hre/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.