Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Jak se dělá televize

Výtvarná dílna | 23. 7. 2011 (9-12,13-17 hod) | Pondělí - Poznáváme umění, poznáváme svět

Jaký je program pondělního dne?


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2012/jak-se-dela-televize/

Citace:

muzeum: Jak se dělá televize. Muzeum Českého krasu [online]. 22.7.2012 [cit. 27.9.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2012/jak-se-dela-televize/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.