Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Město připomene povodně naučnou stezkou

Tipy | z radničního listu |

Naučná stezka Po stopách povodní, která má připomenout nejen ničivou povodeň ze srpna 2002, ale i další pohromy, které řeky v Berouně v minulosti napáchaly, bude slavnostně otevřena v pondělí 13. srpna na Husově náměstí.
Na akci jsou pozváni zástupci složek integrovaného záchranného systému a někdejší představitelé města, kteří před deseti lety s povodní i jejími následky bojovali.

Stezka obsahuje šest mobilních panelů. Na prvním z nich umístěném u radnice bude připomenuta historie povodní v Berouně. Další panel před muzeem odhalí, co vše s sebou rozběsněné řeky odnesly. O mostech a lávkách se dočtete na pravém břehu Berounky u lávky. Panel, který přináší sled událostí několika srpnových dní roku 2002, najdete u řopíku poblíž autobusového nádraží. O několik metrů dále, u vodní elektrárny najdete informace o protipovodňových opatřeních. Poslední panel bude umístěn na náměstí J. Barranda a nabídne srovnávací fotky, jak dnes vypadají místa před deseti lety zaplavená. Současně bude vydán leták s mapou a krátkými popisy stanovišť, jehož součástí bude i povodňový kvíz.

Naučnou stezku, na jejíž výrobu finančně přispěla společnost Tipsport, si budou moci zájemci projít do poloviny října. Poté budou panely putovat mezi berounskými školami a dalšími institucemi.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2012/mesto-pripomene-povodne-naucnou-stezkou/

Citace:

muzeum: Město připomene povodně naučnou stezkou. Muzeum Českého krasu [online]. 18.7.2012 [cit. 19.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2012/mesto-pripomene-povodne-naucnou-stezkou/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.