Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Na Plzeňskou bránu ve středu, sobotu, neděli i ve svátek

Aktuality | červenec a srpen |

Horní Plzeňskou bránu nyní mohou návštěvníci Berouna ale i jeho obyvatelé navštívit častěji. Muzeum Českého krasu totiž jako službu obyvatelům a návštěvníkům Berouna mimořádně zpřístupňuje po oba prázdninové měsíce Horní bránu, a to kromě středy a soboty dopoledne také v sobotu odpoledne, po celou neděli a ve svátky.

Plzeňská brána
Otvírací doba v červenci a srpnu 2012
ST 9 – 12.00
SO 9 – 12.00, 12.45 – 17.00
NE a svátky 10 – 12.00, 12.45 – 17.00

Plzeňská brána byla nedílnou součástí městského opevnění, vybudovaného  na přelomu 13. a 14. století. Výška hlavní hradební zdi se pohybovala v rozmezí 6 až 9 metrů a v nepravidelných intervalech ji doplňovalo 37 hranolových bašt, z nichž do dnešní doby zůstalo celkem 20 v různém stupni zachovalosti. Hlavní hradba byla navíc obklopena parkánovou zdí a hradebním příkopem, zajišťujícím větší obranyschopnost města. Bašty i parkány se od počátku 16. století pronajímaly podle zákupního práva městským rodinám. Vstup do města zajišťovaly dvě věžovité brány, na východní straně Dolní neboli Pražská a na západní straně Horní neboli Plzeňská a dvě fortny umožňující vstup pro… více


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2012/na-plzenskou-branu-ve-stredu-sobotu-nedeli-i-ve-svatek/

Citace:

muzeum: Na Plzeňskou bránu ve středu, sobotu, neděli i ve svátek. Muzeum Českého krasu [online]. 6.7.2012 [cit. 27.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2012/na-plzenskou-branu-ve-stredu-sobotu-nedeli-i-ve-svatek/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.