Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Ojedinělá výstava sběratelů zkamenělin brzy skončí

Výstava | jen do 18. 8. 2013 |

Již jen do neděle 18. 8. mají návštěvníci a zájemci o zkameněliny možnost vidět zcela unikátní nálezy ze sbírek soukromých sběratelů z celé České republiky. V Muzeu Českého krasu v Berouně vystavuje 21 soukromých sběratelů výsledky své neúnavné činnosti v lomech a sutích a s návštěvníky se tak podělí o to nejlepší, co za svůj život našli.

Na výstavě uvidíte celkem 1163 zkamenělin, kromě legendárních trilobitů, z nichž někteří dosahují obřích rozměrů, se zde setkáte také se schránkami hlavonožců, mlžů, plžů, pravěkými žraloky, rybami, tajemnými členovci, podivuhodně tvarovanými ostnokožci a budete mít také výjimečnou příležitost studovat dosud teprve třetí stopu dinosaura z Čech. Sběratelé vystavují také četné zkamenělé kapradiny či plavuně od nás i ze zahraničí a dokonce i zcela nové, vědě dosud neznámé a nepopsané druhy zakmenělin!
.
Výstava nemá svou velikostí a kvalitou zastoupených exponátů obdobu v celé České republice a tyto nálezy již veřejnost takto pohromadě neuvidí.

Využijte této mimořádné příležitosti a přijďte do Muzea Českého krasu v Berouně, kde na vás čeká vskutku nevšední zážitek!


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2013/ojedinela-vystava-sberatelu-zkamenelin-brzy-skonci/

Citace:

Mgr. Štěpán Rak: Ojedinělá výstava sběratelů zkamenělin brzy skončí. Muzeum Českého krasu [online]. 29.7.2013 [cit. 1.12.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2013/ojedinela-vystava-sberatelu-zkamenelin-brzy-skonci/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.