Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Losování výherců Lego soutěže

| |

V rámci výstavy Svět barevných kostek, která proběhla v našem muzeu ve dnech 19. 2. – 16. 5. 2014 měli její návštěvníci možnost zúčastnit se soutěže o LEGO ceny. Tyto ceny do soutěže věnovala paní Jitka Svatošová, místní prodejce stavebnicových dílů a setů LEGO.

V řádném losování za přítomnosti nezávislých osob byli vylosování tito výherci:

Eva Vokáčová, Gabriela Svobodová, Monika Bejšovcová, Kacper Luzik, Martin Mušec, Ladislav Tábor.

Výherci se mohou dostavit na pokladnu muzea, kde si na základě kontroly identity mohou převzít ceny.

Více informací také na:produkce1@muzeum-beroun.cz


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2014/losovani-vyhercu-lego-souteze/

Citace:

muzeum: Losování výherců Lego soutěže. Muzeum Českého krasu [online]. 1.7.2014 [cit. 25.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2014/losovani-vyhercu-lego-souteze/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.