Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

O čem se psalo v červenci 1989?

Reflexe dobového tisku | červenec 1989 |

O čem se psalo v regionálním tisku v červenci 1989?

Nechyběl článek odsuzující petici Několik vět jako „výzvu protisocialistických sil…, …které ve službách imeprialismu štvou k otevřenému spiknutí“. Dál se psalo o cvičení Lidových milicí, které u Aše pozorovala americká helikoptéra a nechybělo ani připomenutí celních a devizových předpisů pro cesty do zahraničí.
V listopadu uplyne 30 let od Sametové revoluce. Muzeum Českého krasu bude v průběhu celého roku 2019 zveřejňovat články z regionálního týdeníku Budovatel, aby vám připomnělo, čím žilo tehdejší Berounsko, potažmo celá společnost v roce 1989.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2019/o-cem-se-psalo-v-cervenci-1989/

Citace:

Vlastimil Kerl: O čem se psalo v červenci 1989?. Muzeum Českého krasu [online]. 15.7.2019 [cit. 8.12.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2019/o-cem-se-psalo-v-cervenci-1989/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.