Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Vytvoř si svého igráčka

Tvořivá dílna | 13. července 2019, 13 - 16 hod. |

Městské muzeum v Žebráku pro Vás a Vaše děti na sobotu 13. července 2019 připravilo tvořivý workshop. v době 13 – 16 h si přijďte pohrát s oblíbenou figurkou. Sami si pro ni vytvoříte obleček a za odměnu si ji můžete odnést domů.

Městské muzeum v Žebráku, Náměstí 89, Žebrák.

Vstupné 50 Kč/plné, 25 Kč/snížené, 100 Kč/rodinné.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2019/vytvor-si-sveho-igracka/

Citace:

Vlastimil Kerl: Vytvoř si svého igráčka. Muzeum Českého krasu [online]. 8.7.2019 [cit. 5.8.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2019/vytvor-si-sveho-igracka/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.