Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Hejtmančin úřední den v regionu

Hejtmančin úřední den | 11. srpna 2020, 10 - 16 hod. |

V Berouně se dne 11. srpna 2020 uskuteční akce Hejtmančin úřední den v regionu. V Muzeu Českého krasu budete mít šanci promluvit si od 10:00 do 16:00 s Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje.

Jenštejnský dům, Husovo nám 87, Beroun


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2020/hejtmancin-uredni-den-v-regionu-2/

Citace:

Vlastimil Kerl: Hejtmančin úřední den v regionu. Muzeum Českého krasu [online]. 15.7.2020 [cit. 26.6.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2020/hejtmancin-uredni-den-v-regionu-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.