Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Berounský fotograf Zdeněk Zůna slaví 93. narozeniny

Výročí | |

Zdeněk Zůna objektivem svého fotoaparátu aktivně zaznamenával dění v Berouně v průběhu několika desetiletí, spolupracoval také s Muzeem Českého krasu. Dne 8. července 2021 oslaví své 93. narozeniny, k nimž mu přejeme mnoho zdraví, elánu a vitality a dobré světlo pro jeho snímky.

Je členem klubu Berounští fotorici, za sebou má řadu výstav a ocenění, v roce 2016 získal také Cenu města Berouna.

Zdeněk Zůna se narodil 8. července 1928 v Hostavicích u Prahy. S rodiči a dvěma bratry vyrůstal na pražském Smíchově. Do Berouna ho osud zavál v roce 1967 a svůj život pak už neodmyslitelně propojil s místními obyvateli a se samotným děním v regionu. Působil jako duchovní, fotgraf i pracovník v dělnických profesích. Na svých fotografiích zachytil  i důležité události našich dějin. V jeho obsáhlé sbírce najdete například snímky z okupace Varšavskými vojsky v roce 1968, zachytil také demonstrace, stávky a setkání lidu na dnešním Husově náměstí v Berouně v revolučním roce 1989. Stál také u zrodu berounského Občanského fóra. Jeho fotografie objevíte v mnoha publikacích věnovaných Berounu.

Své vzpomínky zachytil v projektu Paměť národa a při vyprávění pro Berounskyregion.cz.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2021/berounsky-fotograf-zdenek-zuna-slavi-93-narozeniny/

Citace:

Vlastimil Kerl: Berounský fotograf Zdeněk Zůna slaví 93. narozeniny. Muzeum Českého krasu [online]. 7.7.2021 [cit. 23.1.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2021/berounsky-fotograf-zdenek-zuna-slavi-93-narozeniny/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.