Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Krok za krokem Berounem

Komentované vycházky | 14. a 25. srpna 2021 |

Poznejte Beroun s průvodcem berounského muzea

Chcete se seznámit s Klepáčkem, skřítkem z nejznámější berounské pověsti? Objevit kamenické značky na Pražské bráně nebo zkameněliny na portálu Jenštejnského domu? Zjistit, proč se Beroun jmenuje Beroun, jak a kým byl založen, kdy byl dobyt, jaké osobnosti zde žily?
Muzeum Českého krasu vás zve na komentovanou procházku městem s názvem Krok za krokem Berounem. Zkušený průvodce vám při ní odhalí i málo známé skutečnosti z dějin našeho královského města. Turistům přiblíží Beroun a jeho příběhy, místním ukáže město tak, jak ho neznají! Nečeká Vás záplava dat, ale spíše střípky toho nejzajímavějšího z bohatých dějin Berouna.
Nabízíme také speciální dětskou prohlídku se zaměřením na berounské pověsti, strašidla a záhady.
Procházka se odehrává v historickém centru města, neujdete více než 1 km. Předpokládaná délka trvání cca 1,5 hod.
Termíny:

Krok za krokem Berounem pro děti – 14. a 25. srpna 2021, 9.30
Krok za krokem Berounem pro dospělé – 14. srpna 2021, 14 h
Komentované prohlídky lze nyní také na přání objednat v libovolném termínu, podrobnosti najdete na http://muzeum-beroun.cz/…/poznejte-beroun-s-pruvodcem…/

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2021/krok-za-krokem-berounem/

Citace:

Vlastimil Kerl: Krok za krokem Berounem. Muzeum Českého krasu [online]. 28.7.2021 [cit. 23.5.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2021/krok-za-krokem-berounem/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.