Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Hrátky za muzejními vrátky – barvy

Tvoření pro děti | 17. srpna 2022, 9–16 hod. |

Muzeum Českého krasu zve děti a rodiče na tvořivý program na téma „barvy“.

Napadlo Vás někdy, jak se vyrábějí temperové, olejové a další barvy, kterými malujete? Program děti zábavnou formou seznámí s výrobou a zdroji barev.  K jejich výrobě použijeme např. vajíčka, olej nebo čaj. Výrobní postup si sami vyzkoušíte a pak si namalujete  obrázek vlastnoručně vyrobenými barvami. P.S. Menším dětem doporučujeme vzít si s sebou pracovní tričko na převlečení, aby se program nezměnil v batikování :-)

17. srpna 2022, 9–16 hod.

Cena: 40 Kč/dítě, 10 Kč/doprovod

venkovní expozice Geopark Barrandien

Slapská ul., Beroun


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2022/hratky-za-muzejnimi-vratky-barvy/

Citace:

Vlastimil Kerl: Hrátky za muzejními vrátky – barvy. Muzeum Českého krasu [online]. 25.7.2022 [cit. 5.10.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2022/hratky-za-muzejnimi-vratky-barvy/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.