Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Den s geologem

Program pro děti a dospělé | 2. a 16. srpna 2022, 9–16 hod. |

Zážitkový program pro malé i velké zájemce o geologii.

V Geoparku Barradien si můžete vyzkoušet rýžování českých granátů nebo hledání zkamenělin, prohlédnout ukázky vzácných minerálů, hornin a fosilií a rozklepávání kalcitu a zhlédnout krátká edukační videa a animace. Mgr. Pavel Bokr naučí zájemce číst z kamenů geologickou minulost Země.

2. a 16. srpna 2022, 9–16 hod.

Vstupné 50 Kč/osoba

Slapská ul., Beroun

Beroun


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/07/2022/ryzovani-ceskych-granatu/

Citace:

Vlastimil Kerl: Den s geologem. Muzeum Českého krasu [online]. 26.7.2022 [cit. 5.10.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/07/2022/ryzovani-ceskych-granatu/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.