Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

VIDEO: Poznáváme svět. poznáváme umění

| |

Poznáváme svět, poznáváme umění (výtvarné dílny a malířský plenér pro děti od 7 do 14)
Poznejte s námi různé umělecké slohy, známé malíře a vyzkoušejte si malovat a kreslit jako oni.

Více informací zde.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2010/videopoznavame-svet-poznavame-umeni/

Citace:

muzeum: VIDEO: Poznáváme svět. poznáváme umění. Muzeum Českého krasu [online]. 20.8.2010 [cit. 23.1.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2010/videopoznavame-svet-poznavame-umeni/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.