Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Mezi pravěkými lovci

Výtvarná dílna | 16. 8. 2011 od 9 hodin | Úterý - Poznáváme umění, poznáváme svět

Jaký bude program úterního dne?

  • Ulovíme medvěda, kance, a když se nám poštěstí, tak i jiné zvíře :-D
  • Vytvoříme kult uloveného zvířete
  • Zatančíme si bojový tanec
  • Budeme pracovat s hlínou
  • Zapojíme i prvky dramatické výchovy
  • Upravíme okolí naší osady
  • Poučíme se o pravěké přírodě


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2011/mezi-pravekymi-lovci/

Citace:

muzeum: Mezi pravěkými lovci. Muzeum Českého krasu [online]. 5.8.2011 [cit. 22.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2011/mezi-pravekymi-lovci/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.