Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Náčelníkovy narozeniny

Výtvarná dílna | 19. 8. 2011 od 9 hodin | Pátek - Poznáváme umění, poznáváme svět

Jaký program připraví páteční den?

  • Ozdobíme si vyrobené nádoby
  • Vymyslíme vlastní příběhy inspirované životem v pravěku
  • Dočteme příběh
  • Budeme připravovat odpolední slavnost
  • Každý náčelníkovi při slavnosti představí své výrobky a dary
  • Užijeme si slavnost


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2011/nacelnikovy-narozeniny/

Citace:

Mgr. Dana Hradilová: Náčelníkovy narozeniny. Muzeum Českého krasu [online]. 17.8.2011 [cit. 20.2.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2011/nacelnikovy-narozeniny/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.