Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Stopy lišek

Výstava | 27. 7. - 25. 9. 2011, vernisáž 27. 7. od 17 hodin | Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Výstava bude zábavnou formou prezentovat fenomén lišky a to nejen z pohledu přírodovědného a lesnického, ale v celé jeho komplexnosti. Liška coby tradiční lesní tvor je v mírném pásmu sousedem člověka po staletí. Její prorostlost do místních názvů, odborné terminologie a tvorby vlastních jmen, umění i techniky nejenom výstavu bez problémů obsahově naplní, ale dokonce dovoluje vybírat si témata, která přinesou překvapivou informaci, zkušenost či humor. Komplexnost liščí existence umožňuje také vytvořit výstavu velmi různorodou, doplnit ji multimédii i interaktivními exponáty a tím zvýšit její atraktivitu a zábavnost, aniž by při tom utrpěl informační a vzdělávací efekt.

Petr Kološ, Český rozhlas Region, 2. 8. 11

A „proč zrovna liška?“, když by se podobně dalo zpracovat například téma „ovce“ či „ryba“. Liška si výstavu vylobovala svou pověstnou mazaností …

Zdroj: Videapro.cz

Autoři výstavy:

Mgr. Martin Fuchs, Mgr. Dana Hradilová, Mgr. David Palivec, Bc. Patrik Pařízek, Mgr. Klára Pilíková, RNDr. Petra Přidalová, Mgr. Štěpán Rak

Spolupracující instituce:

Archiv Národního divadla Praha, Městská knihovna Beroun, Městská knihovna Hořovice, Národní zemědělské muzeum Ohrada, Poštovní muzeum Praha, Státní oblastní archiv Praha – Státní okresní archiv Beroun, Státní oblastní archiv Zámrsk.

Poděkování za pomoc při realizaci výstavy patří:

Jiřímu Junkovi, Zdeně Kalašové, Ivaně Macháčkové, Romanu Reilovi, Jiřímu Weinerovi,


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2011/stopylisek/

Citace:

muzeum: Stopy lišek. Muzeum Českého krasu [online]. 28.8.2011 [cit. 1.12.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2011/stopylisek/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.