Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Anna Tyrolerová – obrazy, kov, keramika

Výstava | 7. 9. - 14. 10. 2011, vernisáž 7. 9. v 17 hodin | Salátovský dům, Husovo nám. 88, Beroun

Anna Tyrolerová je výtvarnice, která vyhledává stále nové materiály. Přitahuje ji papír, látka, ale i kov. Je to asi proto, že jako bývalá učitelka „výtvarky“ hledala i pro děti pořád nové a nové podněty. Občas se někdo zmíní, že nechápe její velký záběr v materiálu, ale ona i kus papíru chápe jako výzvu. Výstava přiblíží její práce za poslední rok. Návštěvnící uvidí různé materiály, které spojuje jedno téma – láska k životu, věcem, které nás obklopují, ale i k andělům, na které si sáhnout nelze.

FOTOGRAFIE


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2011/tyrolerova/

Citace:

muzeum: Anna Tyrolerová – obrazy, kov, keramika. Muzeum Českého krasu [online]. 3.8.2011 [cit. 8.12.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2011/tyrolerova/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.