Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Úpravy expozic

Upozornění | leden - květen 2012 |

Připravujeme změnu části výstavních prostor.

Expozice Jeskyně a jeskyňáři Českého krasu je uzavřena z technických důvodů.

Expozice Berounští měšťané v portrétech a Pamětní síň Jana Preislera a Václava Talicha byly zrušeny. V prostorách budou průběžně instalovány dlouhodobější výstavy ze sbírkového fondu muzea.

V současné době můžete navštívit stálé expozice Z dějin řemesel města Berouna, Český kras – osídlení člověkem, Živá příroda Českého krasu a Geologie a paleontologie Českého krasu.

Dále Vás zveme na nové výstavy v Jenštejnském a Salátovském domě.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2011/uzavreni-expozic/

Citace:

muzeum: Úpravy expozic. Muzeum Českého krasu [online]. 1.8.2011 [cit. 22.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2011/uzavreni-expozic/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.