Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

V pravěké tlupě

Výtvarná dílna | 15. 8. 2011 od 9 hodin | Pondělí - Poznáváme umění, poznáváme svět

Jaký bude program pondělního dne?

  • Budeme si povídat o životě v pravěku
  • Vymyslíme jméno naší tlupy
  • Povíme si o rozmařilosti pravěkých lidí 
  • Vyrobíme si vlastní oděv a ozdoby
  • Něco si přečteme
  • O přestávkách si zahrajeme různé míčové hry


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2011/v-praveke-tlupe/

Citace:

muzeum: V pravěké tlupě. Muzeum Českého krasu [online]. 5.8.2011 [cit. 16.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2011/v-praveke-tlupe/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.