Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

V útrobách jeskyně

Výtvarná dílna | 17. 8. od 9 hodin |

Jaký bude středeční program?

  • Seznámíme se s malbou a kresbou v jeskyních
  • Sami si vyzkoušíme kresbu na plátno
  • V jeskyni prohledáme kameny. Ty, které budou vhodné, pomalujeme
  • Budeme pokračovat v naší četbě
  • Venku si zahrajeme různé hry

 


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2011/v-utrobach-jeskyne/

Citace:

Mgr. Dana Hradilová: V útrobách jeskyně. Muzeum Českého krasu [online]. 15.8.2011 [cit. 20.2.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2011/v-utrobach-jeskyne/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.