Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Zkrášlování obydlí

Výtvarná dílna | 18. 8. 2011 od 9 hodin | Čtvrtek - Poznáváme umění, poznáváme svět

Jaký bude čtvrteční program?

  • Vyrobíme si ozdobné šperky
  • Povíme si o postupech výroby hliněných nádob a některé si sami vyzkoušíme
  • Vymyslíme vlastní rituální tanec
  • Přečteme si další poutavý příběh
  • O přestávkách si zahrajeme různé hry


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/08/2011/zkraslovani-obydli/

Citace:

muzeum: Zkrášlování obydlí. Muzeum Českého krasu [online]. 16.8.2011 [cit. 29.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/08/2011/zkraslovani-obydli/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.